Použité stroje HLEDAT Cenovou Ojeté příslušenství

nebo

Typ Konstrukce
Nosnost (Tun)
výška zdvihu
Rok Výroby
Cena
Kvality

Zobrazit další filtry Zobrazit méně filtry

> 100 Výsledky

Impresum

Tyto informace jsou poskytovány podle § 6 - Označení poskytovatele - německého zákona o telekomunikačních službách (TDG).

Používáním těchto stránek uznáváte naše VOP.

Osoba odpovědná za obsah:

Adresa:
TRAFIK BREMEN Transportgeräte Handelsges. mbH
Von-Thünen-Str. 2
28307 Bremen
Deutschland

Telefon: +49(0)421 485880
Telefax: +49(0)421 4858889
eMail: info@trafik.com

Okresní soud Bremen, HRB 6196
Příslušný soud Bremen
DIČ: DE 114433660

Jednatelé:

Sylvia Rühmann, Dieter Klein, Florian Klein

Právní upozornění, omezení odpovědnosti

Všechny údaje slouží výhradně jako informace pro uživatele nabídky online společnosti TRAFIK BREMEN Transportgeräte Handelsges. mbH. Jinak je záruka omezena na případy úmyslu nebo hrubé nedbalosti.

Rozsudkem ze 12. května 1998 rozhodl Zemský soud v Hamburku, že provozovatel v případě umístění přímých nebo nepřímých odkazů na internetové stránky třetích stran do vlastní internetové prezentace může spoluzodpovídat za obsah stránek třetích stran. To lze zamezit pouze výslovným odmítnutím odpovědnosti za tento obsah.

Společnost TRAFIK BREMEN Transportgeräte Handelsges. mbH výslovně prohlašuje, že nemá žádný vliv na podobu a obsah stránek třetích stran. V době umístění odkazů neměly příslušné stránky nelegální obsah. Proto společnost TRAFIK BREMEN Transportgeräte Handelsges. mbH tímto výslovně odmítá odpovědnost za jakýkoli obsah odkazovaných, resp. propojených stránek třetích stran, který se po umístění odkazu změnil. Toto prohlášení platí pro všechny odkazy v rámci vlastní internetové nabídky zveřejněné na adrese www.trafik.com. Za nelegální, nesprávný nebo neúplný obsah a zvláště za škody způsobené využitím nebo nevyužitím takto poskytovaných informací ručí pouze poskytovatel odkazovaných stránek, nikoli osoba, která na zveřejněné informace pouze upozorňuje umístěním odkazu.

Rozsudek Zemského soudu v Hamburku je k dispozici na adrese www.online-recht.de.

Za internetové stránky třetích osob, na které společnost TRAFIK BREMEN Transportgeräte Handelsges. mbH odkazuje hypertextovými odkazy, odpovídají pouze příslušní poskytovatelé. Společnost TRAFIK BREMEN Transportgeräte Handelsges. mbH za obsah těchto stránek třetích stran neodpovídá.

Dále mohou být na stránkách třetích stran použity hypertextové odkazy na stránky společnosti TRAFIK BREMEN Transportgeräte Handelsges. mbH bez jejího vědomí. Společnost TRAFIK BREMEN Transportgeräte Handelsges. mbH neodpovídá za zobrazení, obsah ani spojení se společností TRAFIK BREMEN Transportgeräte Handelsges. mbH na stránkách třetích stran.

Společnost TRAFIK BREMEN Transportgeräte Handelsges. mbH si vyhrazuje právo kdykoli měnit nebo doplňovat poskytované informace.

Obsah a uspořádání internetových stránek společnosti TRAFIK BREMEN Transportgeräte Handelsges. mbH jsou chráněny autorským právem. Rozmnožování informací a údajů, zvláště používání textů, částí textů a obrazového materiálu je možné jen po předchozím písemném souhlasu společnosti TRAFIK BREMEN Transportgeräte Handelsges. mbH.

Právní účinnost omezení odpovědnosti

Omezení odpovědnosti se považuje za součást internetové nabídky společnosti TRAFIK BREMEN Transportgeräte Handelsges. mbH, která obsahuje odkaz na tuto stránku. Pokud některé části nebo jednotlivé formulace v tomto textu neodpovídají platné právní úpravě, přestanou jí odpovídat nebo jí neodpovídají zcela, není tím dotčen obsah ani platnost ostatních částí dokumentu.

Právní upozornění k ochraně údajů

Mějte na paměti, že je síť internet veřejně přístupným systémem. Každé dobrovolné sdělení osobních informací online, např. e-mailem, provádíte na vlastní nebezpečí. Vaše údaje se mohou při přenosu ztratit nebo je mohou získat nepovolané osoby.